Title Image

Privacyverklaring

KCIS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vanzelfsprekend respecteren wij de privacy van de bezoekers van onze website. Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De volgende gegevens worden bewaard:

  • voor- en/of achternaam
  • e-mailadres
  • review

Gegevens die worden opgevraagd via het contactformulier op onze website zijn nodig, zodat wij contact met u kunnen opnemen via e-mail.

As u een contactformulier op de website invult of ons mailt, dan worden de gegevens die u ons doorgeeft bewaart zolang als naar de aard van de vraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als u een reactie geeft op een blog of campingpagina, dan vragen wij u ook om uw e-mailadres. Zo voorkomen we spam en fraude. Uw e-mailadres wordt nooit op de website getoond en niet voor andere doeleinden gebruikt. Laat u een beoordeling of reactie achter op de website, dan blijft deze getoond. U kunt ons natuurlijk benaderen met de vraag om de beoordeling of reactie te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

KCIS verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor eigen gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden verkocht, uitsluitend aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle gegevens die u met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in een specifieke datamap met beperkte toegang, dat wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving. Informatie die via ons contactformulier of e-mail aan ons wordt toegestuurd, wordt opgeslagen op een server van onze host, Hostnet B.V.

Onze host verwerkt de persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens.  Wij hebben met Hostnet een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat zij vertrouwelijk met deze gegevens moet omgaan en deze informatie niet zonder toestemming voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om het gebruik van onze website te analyseren. De gegevens worden dus gebruikt voor statistisch analyses van bezoekgedrag, zoals hoeveel pagina’s worden er bezocht, hoelaat en hoe lang wordt een pagina bezocht. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google Inc. hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens voor Google Analytics worden overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Google Inc. gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en eventueel ons als adverteerder informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van onze campagnes. Google Inc. kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale Media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het sociale medium. Deze code plaatst onder meer een cookie.De privacyverklaringen van de sociale media kunnen regelmatig wijzigen. Leest u de privacyverklaring van het betreffende sociale medium om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Privacybeleid Facebook
Privacybeleid Twitter
Privacybeleid Linked-In
Privacybeleid Google+

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Vanzelfsprekend heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KCIS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw verwerken in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kcis.nl Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.  KCIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgend link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons